Narudžba puzzli

Za narudžbu puzzli, ispuni polja označena sa *

 

Ako želiš naručiti i drugu puzzlu, ispuni ova 4 polja, a ako ne -> preskoči.

Ako želiš naručiti i treću puzzlu, ispuni ova 4 polja, a ako ne -> preskoči.

Ako želiš naručiti i četvrtu puzzlu, ispuni ova 4 polja, a ako ne -> preskoči.

Za sve koji žele naručiti 5 i više puzzli, mogu nam poslati direktno e-mail sa potrebnim podacima i slikama u privitku. 🙂

Trebali bi nam i tvoji podaci

Treba ti dostava na drugu adresu? Nema problema!

Ukoliko puzzle šalješ na drugu adresu kao poklon, obavezno je plaćanje po ponudi!

Dostava na drugu adresu namjenjena je svima koji žele puzzle pokloniti dragoj osobi koja živi na različitoj adresi od naručitelja. Puzzle se plaćaju po ponudi, a kako se radi o poklonu račun šaljemo naručitelju putem e-maila.

Još samo...

Želiš popuste u inbox?
Nakon što pošalješ narudžbu, molimo pričekaj neko vrijeme dok se učitaju slike 🙂 Zna potrajati i po 30ak sekundi, ovisi o veličini slika.

Kao potvrdu narudžbe, stranica će te automatski preusmjeriti na stranicu zahvale te ćeš na e-mail dobiti kopiju tvoje narudžbe!

Ukoliko misliš da narudžba nije prošla (zna se dogoditi!) kontaktiraj nas na naš e-mail koji se nalazi u gornjem lijevom kutu.

Predugovorna obavijest
Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa trgovačkim društvom Puzzle Shop j.d.o.o za trgovinu i usluge, OIB 73505784325, MBS 040384262, Castel San Pietro Terme 14, 51410 Opatija, Hrvatska, telefon +385998446714, e-mail: puzzle(at)puzzle-shop.com.hr u svojstvu prodavatelja. Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem domene foto.puzzle-shop.com.hr regulirano je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08), uzimajući u obzir naročito načela i odredbe Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjene Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Sklapanje ugovora putem ove web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. Ova predugovorna obavijest se odnosi na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta. Sastavni dio ove predugovorne obavijesti je informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora u kojem su opisana prava potrošača na jednostrani raskid ugovora i način ostvarivanja navedenog prava. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE Kupac se upoznaje sa glavnim obilježjima robe putem domene foto.puzzle-shop.com.hr. Uz sliku robe nalazi se opis glavnih obilježja robe i njezina cijena. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. DOSTAVA Troškovi dostave naplaćuju se jednokratno po dostavi za sve kupovine, a cijenu možete provjeriti cijena dostave. Isporuka će uslijediti idući radni dan od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana od sklapanja ugovora. Kada trgovac ne isporuči robu u roku od 30 dana, prije nego potrošač može raskinuti ugovor, potrošač treba pozvati Puzzle Shop j.d.o.o. da isporuku izvrši u dodatnom razumnom roku, a ako Puzzle Shop j.d.o.o. isporuku ne izvrši u dodatnom roku potrošač ima pravo na raskid ugovora. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što trgovac proizvod nema na zalihi ili ga više ne može naručiti, trgovac je dužan obavijestiti kupca putem e-pošte, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. PROVJERA DOSTAVE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU Ukoliko primijetite oštećenje na proizvodu, morate nas obavijestiti odmah pisanim putem i o navedenom morate pisano obavijestiti dostavljača na licu mjesta. Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa. U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Rijeci. Prigovori u vezi oštećenja robe u transportu, na što ukazuje oštećenje ambalaže, podnose se odmah ili najkasnije 24 h po primitku robe, kad se oštećenje nije moglo utvrditi do raspakiravanja originalne ambalaže. PLAĆANJE Plaćanje je moguće pouzećem, internet bankarstvom ili općom uplatnicom. Ukoliko plaćate općom uplatnicom primiti ćete na Vašu e–mail adresu podatke za izvršenje uplate. REKLAMACIJE, JAMSTVO, MATERIJALNI NEDOSTATAK U slučaju reklamacije robe zbog materijalnih nedostataka/neispravnosti na robi, molimo da nas kontaktirate kako bi Vas uputili kako reklamirati proizvod. Proizvod se dužni poslati na adresu prodavatelja i to o svome trošku. Podaci se nalaze na početku ove predugovorne obavijesti. IZJAVA O JAMSTVU, SERVISNI UVJETI, MATERIJALNI NEDOSTACI Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Ne garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu ukoliko ga ima, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak odnosno zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Potrošač ima pravo pozvati se na materijalni nedostatak na stvari sukladno člancima 400-422 Zakona o obveznim odnosima, te mu je trgovac dužan ako se utvrdi postojanje takvog nedostatka prvo pokušati popraviti nedostatak, a potom zamijeniti proizvod ako popravak nije moguć. Raskid ugovora je moguć tek ako trgovac nije u mogućnosti popraviti odnosno zamijeniti proizvod. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA Ugovor se NE MOŽE jednostrano raskinuti jer se radi o proizvodu koji je napravljen isključivo po kupčevim specifikacijama i kao takav ne može se staviti u daljnju prodaju. U slučaju bilo kakvog odobrenog povrata robe isključivo kupac snosi troškove dostave. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom (posebno, ali ne isključivo, gubitak popratne dokumentacije uz robu, uništenje originalne ambalaže, deklaracija na proizvodu, zaprljanu robu), osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kako bi utvrdili prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe možete postupati sa robom i pregledati istu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovaca. U periodu u kojem ostvarujete pravo povrata robu morate čuvati sa dužnom pažnjom odnosno morate se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru od 20 do 95 % kupoprodajne cijene, a preostali iznos vratiti ćemo Vama. Prodavatelj samostalno utvrđuje iznos umanjenja vrijednosti robe, a Vama pružamo mogućnost nakon što Vas obavijestimo o iznosu kupoprodajne cijene koji zadržavamo uslijed umanjenja vrijednosti robe zahtijevati da Vam proizvod vratimo nazad uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave. Ukoliko je roba oštećena na način da ju nije moguće vratiti u prvobitno stanje prodavatelj zadržava pravo namiriti se iz kupoprodajne cijene u cijelosti, a Vi možete nakon obavijesti o namirenju iz kupoprodajne cijene zahtijevati povrat robe uz Vašu obvezu plaćanja troškova dostave. Kako bi Vam olakšali sastavljanje pisanog raskida ugovora, možete ga preuzeti ovdje. OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti tržišnom inspektoru Ministarstva gospodarstva. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Rijeci. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje, a nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti potrošača obavljaju tržni inspektori Ministarstva gospodarstva. Ukoliko prihvaćate uvjete iz ove predugovorne obavijesti, prihvaćate i Opće uvjete navedene na domeni puzzle-shop.com.hr te sve ostale odredbe navedene na ovoj stranici . Ukoliko se ne slažete s bilo kojim dijelom ove predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja molim Vas da ne koristite ovu web stranicu i ne sklapate ugovor o kupoprodaji. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.
Cijene puzzli

cca. Ø 30 SAT              € 26,00 / 195,90 kn

cca. 42 x 30 SRCE       € 18,00 / 135,62 kn

cca. Ø 30 KRUG           € 16,00 / 120,55 kn

cca. 42 x 30 (180)        € 16,00 / 120,55 kn

cca. 42 x 30 (24)          € 16,00 / 120,55 kn

cca. 30 x 21 (90)          € 14,00 / 105,48 kn

cca. 30 x 21 (48)          € 14,00 / 105,48 kn

cca. 24 x 18 (24)          € 14,00 / 105,48 kn

cca. 21 x 15 (30)          € 12,00 / 90,41 kn

cca. 15 x 10 (12)            € 6,00 / 45,21 kn

Cijena dostave

Cijena dostave nije uključena u cijenu personaliziranih puzzli. Cijena dostave ovisi o načinu plaćanja kao i broju naručenih proizvoda.

Naše proizvode šaljemo putem logističkog partnera Mail Boxes Etc.

Cijena dostave za plaćanje unaprijed iznosi € 4,00 (30,14 Kn), dok za plaćanje pouzećem pored dostave naplaćuje se i naknada od € 1,00 (7,53 Kn).

Cijena dostave plaća se po dostavi, a ne po proizvodu.

x

Kako bi Vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost ove stranice, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies).

 

Postavke privatnosti
Ime Omogućeno
Tehnički kolačići
Kako bi mogli koristiti ovu stranicu, koristimo slijedeći obavezni kolačić: wordpress_test_cookie.
Kolačići
Koristimo kolačiće radi boljeg korisničkog iskustva.
Google Analytics
Pratimo anonimne korisničke podatke kako bismo poboljšali našu web stranicu.
Facebook
Koristimo Facebook kolačiće kako bi pratili poveznice sa društvenom mrežom